JASANIMA


Prejdi na obsah

"Pracujeme s najcennejšou hodnotou.......

.........PRACUJEME S ĽUĎMI "

Milí príbuzní, rodinní príslušníci.
Situácia infekčného ochorenia COVID-19 sa zhoršuje a my denne vyhodnocujeme všetky opatrenia ohľadom ochrany a bezpečnosti zdravia našich prijímateľov sociálnych služieb.
S účinnosťou od 20. 10. 2020 až do odvolania prechádzame na vybavovanie všetkých záležitostí s príbuznými a rodinnými príslušníkmi bez OSOBNÉHO KONTAKTU, teda iba e-mailom, telefonicky, poštou.

Ak chcete niečo Vášmu blízkemu priniesť, musí byť všetko v pôvodných, neporušených, uzatvorených obaloch s možnosťou okamžitej dezinfekcie. Tie uložíte pred vstupom do budovy položením do vyhradeného boxu a zazvonením na príslušné poschodie.

Veci blízkeho označte priezviskom, komu veci nesiete.
Veci, ktoré nebudú v pôvodných, neporušených, uzatvorených obaloch budú musieť byť likvidované v komunálnom odpade z dôvodu ochrany a bezpečnosti prijímateľov sociálnych služieb.

Službukonajúci zamestnanec vyzdvihne položené veci a zaeviduje ich prevzatie do denného hlásenia.


Úplne dokonalý človek by bol nepotrebný.

Karl Heinrich WaggerlPODÁVANIE PODNETOV O PROTISPOLOčENSKEJ ČINNOSTI PRE ZAMESTNANCOV KSK A OvZPJASANIMA – DSS v rámci systému manažérstva kvality získala certifikát kvality ISO 9001:2015
Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu