JASANIMA


Prejdi na obsah

"Pracujeme s najcennejšou hodnotou.......

.........PRACUJEME S ĽUĎMI "

Maľovanie s„OPOROU“ za pomoci Nadácie SPP

Nadácia SPP každoročne vyhlasuje grantový program – OPORA. Zariadenie JASANIMA – Domov sociálnych služieb Rožňava sa aj tento rok zapojila do vyhláseného programu. Cieľom projektu bolo podporiť skvalitnenie života prijímateľa sociálnych služieb so zdravotným znevýhodnením naplánovaním a realizáciou individuálneho plánu a podporiť jeho túžby, potreby a schopnosti.

Projekt bol zameraný na rozvoj jemnej a hrubej motoriky prijímateľa sociálnych služieb s pocitom posilnenia jeho sebarealizácie a kreativity pomocou
maľovania obrazov a nácvik nových výtvarných techník. Maľovaním mal prijímateľ možnosť vyjadriť svoje túžby a nenaplnené sny.

Poďakovanie patrí
NADÁCIÍ SPP a grantovému programu OPORA 2019, bez podpory ktorej by tento projekt nemohol byť realizovaný a celému projektovému tímu, ktorí podporoval prijímateľa sociálnych služieb pri jeho aktivizáccii.

Veríme, že
Nadácia SPP bude naďalej vyhlasovateľom grantových programov so zameraním na rozvoj a realizáciu individuálnych potrieb ľudí so zdravotným znevýhodnením, ktoré im pomôžu realizovať ich sny, potreby a schopnosti.


Úplne dokonalý človek by bol nepotrebný.

Karl Heinrich WaggerlPODÁVANIE PODNETOV O PROTISPOLOčENSKEJ ČINNOSTI PRE ZAMESTNANCOV KSK A OvZPJASANIMA – DSS v rámci systému manažérstva kvality získala certifikát kvality ISO 9001:2015
Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu