JASANIMA


Prejdi na obsah

o. z. JASANIMA

O nás

Hlavný cieľ:


Hlavným cieľom združenia je zabezpečovať, organizovať a realizovať činnosti, aktivity a podujatia zamerané na zvyšovanie kvality života klientov Domovou socálnych služieb na území Slovenskej republiky vo všetkých jeho oblastiach. Všetky ostatné ciele majú charakter dieľčích cieľov napĺnajúcich či už priamo alebo sprostredkovane cieľ hlavný.


Dielčie ciele:


1. Realizovať kultúrne, spoločenské, športové podujatia slúžiace na rekreáciu, rehabilitáciu a prezentáciu klientov ich činnosti, talentu a schopností.

2. Vytvárať materiálne a materiálno-technické vybavenie slúžiace k vytvoreniu respektíve zefektívneniu pracovnej, voľnočasovej, kultúrnej a kultúrno-spoločenskej činnosti, regenerácii a rekreácii klientov.

3. V záujme zvyšovania efektivity napĺňania hlavného cieľa zabezpečovať lektorov, inštruktorov pre priamu činnosť s klientom prípadne pre zaškolenie pracovníkov, ktorí budú priamu činnosť s klientom realizovať.

4. Nadväzovanie spolupráce a udržiavanie trvalých kontaktov s inými organizáciami, združeniami za účelom výmeny skúseností členov združenia slúžiacich k skvalitneniu napĺnania hlavného cieľa, integrácie klientov, ich rekreácie, regenerácie a obohatenia spoločenského života a interpersonálnych vzťahov.

5. Vyhľadávanie a získavanie finančných prostriedkov z domácich a zahraničných zdrojov na realizáciu projektov a podnikateľských zámerov.

6. Cieľavedome pracovať v oblasti marketingu a reklamy v prospech získavania domácej a zahraničnej klientely a investorov, zabezpečenie spoločnej propagácie činnosti združenia a napĺnanie jeho cieľov.

7. Zabezpečovať propagáciu činnosti združenia doma i v zahraničí.JASANIMA

právna forma:
občianske združenie


sídlo :
Špitálska 7, 048 01 Rožňava


IČO : 35573147
DIČ : 2022559913

číslo účtu : SK 83 0200 0000 0022 1636 4451

vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu