JASANIMA


Prejdi na obsah

Aktuality

Termín

Akcie na rok 2019

január

Sánkovačka - výlet do prírody

február

Fašiangy - karneval
Valentínska zábava

marec

Marec - mesiac knihy - návšteva knižnice
Týždeň mozgu - Subsidium

apríl

Veľkonočný jarmok - spoločná vychádzka

máj

Most úsmevov
Unifikovný futbal
Boccia turnaj

jún

Juniáles + Deň otvorených dverí
Zlatá rybka Šoporňa
Súťaž opatrovateľov
Rekondičný pobyt

júl

Návšteva kúpaliska

august

Športový deň prijímateľov - Strážske

september

Tanečno - pohybová súťaž " Tancuj srdcom"
Orientačný beh Plešivec

október

Mesiac úcty k starším - Klub dôchodcov
Zlatý Slávik Košice

november

Pálenie sviečok - pamiatka zosnulých
CHARITÁNIA

december

Mikuláš
Deň otvorených dverí
Posedenie pod Jedličkou

Voľba prezidenta

Nález Ústavného súdu z roku 2017 dáva právo voliť pre všetkých občanov, aj pre občanov pozbavených spôsobilosti na právne úkony. Svoje právo už využili aj v roku 2018 pri voľbách do samosprávnych krajov, ako aj pri komunálnych voľbách. V tomto roku využili svoje volebné právo po tretíkrát. Volili prezidenta Slovenskej republiky v dvoch kolách, a to 16. 03. 2019 a následne 30. 03. 2019. Voľby sa uskutočnili vo volebnej miestnosti v priestoroch zariadenia prostredníctvom prenosnej urny. K volebnej urne pristúpilo 35 klientov. Na voľby sa pripravovali oboznámením sa so spôsobom hlasovania v rámci skupinových komunít, sledovali televízne spoty kandidátov. Pri vzájomných rozhovoroch debatovali o tom kto je z kandidátov najlepší aje ich líder. Volebný deň je pre klientov menšia slávnosť, tešia sa na nových ľudí – členov volebnej komisie a hlavne sa cítia byť dôležití. Po zverejnení výsledkov volieb sa chvália víťazstvom svojho kandidáta.
Svoje volebné právo určite využijú aj v budúcich voľbách v nasledujúcich rokoch.


Grantový projekt OPORA 2018

JASANIMA – Domov sociálnych služieb Rožňava sa úspešne zapojila do programu OPORA 2018, ktorú vyhlásila Nadácia SPP. Prostredníctvom dvoch úspešných projektov sme sa skvalitnili život dvom ľuďom so zdravotným znevýhodnením. Na základe zhodnotenie ich individuálnych potrieb sme naplánovali realizáciu individuálneho plánu s cieľom ich plnohodnotnej integrácie do života spoločnosti. Jeden projekt bol zameraný na mobilizáciu klienta po mozgovej porážke pomocou bežiaceho pásu s oporou. Druhý projekt bol zameraný na výrobu sviečok v dielni na rozvoj pracovných zručností. Našou snahou bolo pomôcť získať pocit nezávislosti a samostatnosti, ako aj zachovanie a rozvoj pracovných zručností a schopností klienta. Za realizáciu obidvoch projektov z programu OPORA 2018 patrí poďakovanie NADÁCIÍ SPP, bez podpory ktorej by tieto projekty neboli realizované. Veríme, že aj v budúcnosti budeme mať možnosť využiť vyhlásené projekty na realizáciu individuálnych potrieb ľudí so zdravotným znevýhodnením, ktoré im pomôžu pri integrácii do spoločnosti.


II. ročník tanečno-pohybovej súťaže
„Tancuj srdcom 2018“

V septembri sme sa opäť stretli na tanečno-pohybovej súťaže klientov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja pod názvom „TANCUJ SRDCOM“. Súťaž sa konala dňa 21.9.2018 v Rožňave. Hlavným organizátorom súťaže bolo zariadenie JASANIMA- DSS Rožňava. Súťaž finančne podporili Ministerstvo kultúry SR, Mesto Rožňava, Essity Slovakia, s.r.o Gemerská Hôrka, TESCO Rožňava, BRANTNER Gemer, s.r.o. Rimavská Sobota, Kvetinárstvo MIRKA Rožňava, Michal Domik – DOVAJ Rožňava, Tanečný klub SAMBED Rožňava a Lekáreň Soranus.
Pestrý a žánrovo rôznorodý program súťaže sa začal po slávnostnom príhovore riaditeľky JASANIMA – DSS Rožňava, p. PhDr. Beáty Šlosárovej a príhovore podpredsedu KSK, p. Daniel Rusnáka. Súťažiacich hodnotila trojčlenná odborná porota v zložení: JUDr., PhDr. Martina Netolická, zamestnanec odboru sociálnych vecí a zdravotníctva KSK, Mgr. Ján Lipták – odborník na folklór, Július Schwarz – tréner a rozhodca spoločenských tancov. Na súťaž si klienti pripravili a nacvičili vystúpenia rôznych žánrov modernej, ľudovej a spoločenskej tanečnej tvorby jednotlivcov, párov a kolektívov. Každé vystúpenie bolo výnimočné a jedinečné. Súťaže sa zúčastnili súťažiaci z trinástich zariadení soc. služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Diváci podporovali a ocenili vystupujúcich neutíchajúcim potleskom. Prestávky medzi vystúpeniami boli vyplnené diskotékou na parkete, do ktorej sa zapojili všetci prítomní , vrátane členov poroty. Za zaslúženým obedom ukázali svoje tanečné umenie aj malí členovia tanečného klubu SAMBED. V závere porota ocenila každé vystúpenie. Prekvapením bolo zhotovovanie fotografií, ktoré si mohli hneď zobrať zo sebou a pochváliť sa ostatným klientom a kamarátom. Súťaž nemala víťaza, pretože víťazom boli všetci, ktorí aj napriek svojmu zdravotnému postihnutiu vedeli ukázať svoje tanečné umenie. Hudba a tanec hendikepovaní cítia a prináša im radosť a výnimočnosti.
Poďakovanie patrí aj zamestnancom zariadení za ich trpezlivosť, snahu a kreativitu pri zostavovaní choreografií a nácvikov.
II. ročník turnaja tímov v integrovanej boccii

Horúci letný deň 08. 06. 2018 JASANIMA - DSS využilo na zorganizovanie už II. ročníka turnaja tímov v integrovanej boccii v spolupráci s Psychiatrickou liečebňou v Rožňave. Turnaj sa uskutočnil na ihrisku v areáli Nemocnice s poliklinikou v Rožňave za účasti 8 trojčlenných družstiev s náhradníkmi v doprovode zamestnancov zo Základnej školy v Brzotíne, Spojenej školy internátnej v Rožňave, Psychiatrickej liečebne S. Bluma v Plešivci, Psychiatrickej liečebne v Rožňave, Psychiatrického stacionára v Rožňave, BARBORKY, n. o. v Rožňave, JASANIMA – DSS a organizačná súčasť AMALIA – DSS v Rožňave. Po úvodnom privítaní a slávnostnom nástupe, turnaj otvorila a všetkých prítomných privítala, PhDr. Beáta Šlosárová, riaditeľka JASANIMA – DSS. Rozhodca turnaja oboznámil účastníkov s pravidlami hry boccia, nakoľko niektorí sa s touto hrou ešte nestretli. Zápolenie súťažiacich prebiehalo v priateľskom duchu. Víťazom boli všetci zúčastnení a každé súťažné družstvo obdržalo diplomy. Pre súťažiacich bolo počas celého turnaja pripravené občerstvenie. Turnaj priniesol plno zážitkov, smiechu a dobrej nálady. Žiaci škôl mali možnosť spoznať nových priateľov zo zariadení, ako aj pacientov zo psychiatrickej liečebne. Všetci účastníci odchádzali plní dojmov a nových zážitkov, s prísľubom účasti aj na budúci rok.

Poďakovanie patrí Mestu Rožňava za finančnú dotáciu turnaja a Psychiatrickej liečebni Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory v Rožňave za poskytnutý areál.Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu