JASANIMA


Prejdi na obsah

Aktuality

Termín

Akcie na rok 2018

január

Sánkovačka - výlet do prírody

február

Fašiangy - karneval
Valentínska zábava

marec

Marec - mesiac knihy - návšteva knižnice
Týždeň mozgu - Subsidium

apríl

Jednodňový výlet v okrese Rožňava + opekačka
Veľkonočný jarmok - predajná výstava

máj

Most úsmevov
Unifikovný futbal
Boccia turnaj

jún

Juniáles + Deň otvorených dverí
Zlatá rybka Šoporňa
Súťaž opatrovateľov

júl

Rekondičný pobyt - Liptov, Orava
Dopravné ihrisko Rožňava + návšteva kúpaliska

august

Športový deň prijímateľov - Strážske
Jednodňový výlet - Slavošovce

september

Tanečno - pohybová súťaž " Tancuj srdcom"
Orientačný beh Plešivec

október

Mesiac úcty k starším - Klub dôchodcov
Zlatý Slávik Košice

november

Pálenie sviečok - pamiatka zosnulých
CHARITÁNIA

december

Mikuláš
Deň otvorených dverí
Vianočný jarmok - KSK
Posedenie pod Jedličkou

II. ročník tanečno-pohybovej súťaže
„Tancuj srdcom 2018“

V septembri sme sa opäť stretli na tanečno-pohybovej súťaže klientov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja pod názvom „TANCUJ SRDCOM“. Súťaž sa konala dňa 21.9.2018 v Rožňave. Hlavným organizátorom súťaže bolo zariadenie JASANIMA- DSS Rožňava. Súťaž finančne podporili Ministerstvo kultúry SR, Mesto Rožňava, Essity Slovakia, s.r.o Gemerská Hôrka, TESCO Rožňava, BRANTNER Gemer, s.r.o. Rimavská Sobota, Kvetinárstvo MIRKA Rožňava, Michal Domik – DOVAJ Rožňava, Tanečný klub SAMBED Rožňava a Lekáreň Soranus.
Pestrý a žánrovo rôznorodý program súťaže sa začal po slávnostnom príhovore riaditeľky JASANIMA – DSS Rožňava, p. PhDr. Beáty Šlosárovej a príhovore podpredsedu KSK, p. Daniel Rusnáka. Súťažiacich hodnotila trojčlenná odborná porota v zložení: JUDr., PhDr. Martina Netolická, zamestnanec odboru sociálnych vecí a zdravotníctva KSK, Mgr. Ján Lipták – odborník na folklór, Július Schwarz – tréner a rozhodca spoločenských tancov. Na súťaž si klienti pripravili a nacvičili vystúpenia rôznych žánrov modernej, ľudovej a spoločenskej tanečnej tvorby jednotlivcov, párov a kolektívov. Každé vystúpenie bolo výnimočné a jedinečné. Súťaže sa zúčastnili súťažiaci z trinástich zariadení soc. služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Diváci podporovali a ocenili vystupujúcich neutíchajúcim potleskom. Prestávky medzi vystúpeniami boli vyplnené diskotékou na parkete, do ktorej sa zapojili všetci prítomní , vrátane členov poroty. Za zaslúženým obedom ukázali svoje tanečné umenie aj malí členovia tanečného klubu SAMBED. V závere porota ocenila každé vystúpenie. Prekvapením bolo zhotovovanie fotografií, ktoré si mohli hneď zobrať zo sebou a pochváliť sa ostatným klientom a kamarátom. Súťaž nemala víťaza, pretože víťazom boli všetci, ktorí aj napriek svojmu zdravotnému postihnutiu vedeli ukázať svoje tanečné umenie. Hudba a tanec hendikepovaní cítia a prináša im radosť a výnimočnosti.
Poďakovanie patrí aj zamestnancom zariadení za ich trpezlivosť, snahu a kreativitu pri zostavovaní choreografií a nácvikov.
II. ročník turnaja tímov v integrovanej boccii

Horúci letný deň 08. 06. 2018 JASANIMA - DSS využilo na zorganizovanie už II. ročníka turnaja tímov v integrovanej boccii v spolupráci s Psychiatrickou liečebňou v Rožňave. Turnaj sa uskutočnil na ihrisku v areáli Nemocnice s poliklinikou v Rožňave za účasti 8 trojčlenných družstiev s náhradníkmi v doprovode zamestnancov zo Základnej školy v Brzotíne, Spojenej školy internátnej v Rožňave, Psychiatrickej liečebne S. Bluma v Plešivci, Psychiatrickej liečebne v Rožňave, Psychiatrického stacionára v Rožňave, BARBORKY, n. o. v Rožňave, JASANIMA – DSS a organizačná súčasť AMALIA – DSS v Rožňave. Po úvodnom privítaní a slávnostnom nástupe, turnaj otvorila a všetkých prítomných privítala, PhDr. Beáta Šlosárová, riaditeľka JASANIMA – DSS. Rozhodca turnaja oboznámil účastníkov s pravidlami hry boccia, nakoľko niektorí sa s touto hrou ešte nestretli. Zápolenie súťažiacich prebiehalo v priateľskom duchu. Víťazom boli všetci zúčastnení a každé súťažné družstvo obdržalo diplomy. Pre súťažiacich bolo počas celého turnaja pripravené občerstvenie. Turnaj priniesol plno zážitkov, smiechu a dobrej nálady. Žiaci škôl mali možnosť spoznať nových priateľov zo zariadení, ako aj pacientov zo psychiatrickej liečebne. Všetci účastníci odchádzali plní dojmov a nových zážitkov, s prísľubom účasti aj na budúci rok.

Poďakovanie patrí Mestu Rožňava za finančnú dotáciu turnaja a Psychiatrickej liečebni Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory v Rožňave za poskytnutý areál.


Výjazdový deň Komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím v DSS Rožňava


Dňa 26.07.2017 mesto Rožňava navštívila JUDr. Zuzana Stavrovská Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím so svojimi kolegyňami JUDr. Evou Chrančokovou a Zuzanou Ujjobágyovou. Po prijatí viceprimátorom mesta Rožňava v Sobášnej sieni v Rožňave bola predmetom programu komisárky aj návšteva nášho zariadenia. Pani JUDr. Stavrovská počas svojej návštevy v zariadení JASANIMA DSS absolvovala stretnutie so zamestnancami, na ktorom predstavila činnosť Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím a prisľúbila pomoc pri riešení rôznych problémov, ktoré si vyžadujú odbornú pomoc. Prioritou Úradu komisára je odstraňovanie predsudkov spoločnosti, nedostatočnej empatie s problémami ľudí so zdravotným postihnutím a riešiť životné podmienky ľudí so zdravotným postihnutím tak, aby sa čo najviac priblížili životným podmienkam ľuďom bez zdravotného postihnutia. Počas prehliadky zariadenia si vyžiadala informácie o poskytovaných sociálnych službách, najmä o dodržiavaní ľudských práv, viedla neformálne rozhovory s prijímateľmi sociálnych služieb. Najviac ju zaujali dielne na rozvoj pracovných zručností a vysoko vyzdvihla šikovnosť, zručnosť a kreativitu zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb pri zhotovovaní dekoračných a úžitkových výrobkov.

Boli sme nesmierne poctení, že si pani JUDr. Stavrovská vybrala na stretnutie práve naše zariadenie. Stretnutie s ňou bolo zážitkom pre zamestnancov ale i prijímateľov sociálnych služieb a tiež obohatením a uznaním našej práce.

PhDr. Beáta Šlosárová
Riaditeľka JASANIMA DSS Rožňava
Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu