JASANIMA


Prejdi na obsah

AMALIA DSS

O nás

Organizačná súčasť AMALIA - DSS

AMALIA - Domov sociálnych služieb je organizačnou súčasťou JASANIMA DSS bez právnej subjektivity. V zariadení sa sociálne služby poskytujú ambulantne a týždennou pobytovou formou. Okrem toho zabezpečuje komunitnú službu včasnej intervencie. Celková kapacita DSS je 23 miest, z toho 10 miest je určených pre ambulantnú formu DSS a 13 miest je vyčlenených pre potreby prijímateľov v týždennej pobytovej forme. Zariadenie sa nachádza na Košickej ulici č. 29 v Rožňave v rodinnom dome. Prijímatelia sociálnych služieb z tohto zariadenia majú zabezpečené rovnaké možnosti pre individuálny rozvoj, ako prijímatelia v DSS v celoročnej pobytovej forme.

Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu