JASANIMA


Prejdi na obsah

Úhrady

Poskytované služby > Sociálne služby

Úhrada za poskytované soc. služby

Úhrada za poskytované soc. služby je v JASANIMA - DSS vykonávaná v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 17/2012 s účinnosťou od 1. 1. 2013.

Ubytovanie

Denná sadzba za užívanie 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva ako aj zvýšenie úhrady na deň a fyzickú osobu je nasledovné:

1. 0,12 € + 0,20 € - ak podlahovú plochu užívajú dve fyzické osoby,

2. 0,12 € + 0,12 € - ak podlahovú plochu užívajú tri fyzické osoby a na jednu FO pripadá viac ako 8 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti.

Priemerný m2 v trojposteľovej izbe je cca 10,82 m2 na jednu FO. Priemerný m2 v dvojposteľovej izbe je cca 11,04 m2.
Stravovanie

Výška stravnej jednotky v JASANIMA DSS a o.s. AMALIA na deň pre FO je nasledovná:

1. racionálna, žlčníková a neslaná strava - 3,00 €

2. diabetická, žlčníkovo - diabetická strava, nízkobielkovinová - 3,75 €

3. mixovaná strava - 3,75 €

4. špeciálna strava (bezlepková) - 4,88 €


Výška režijných nákladov za prípravu stravy - 2,50 €

Úhrada za užívanie elektrospotrebiča

Výška úhrady za užívanie elektrospotrebiča v obytnej miestnosti je:

1. 0,10 € na deň za každý televízor alebo rádio,

2. 0,15 € na deň za každú chladničku, práčku, mikrovlnnú rúru, rýchlovarnú kanvicu alebo iný elektrospotrebič.

Úhrada za pomoc pri odkázanosti FO na pomoc inej FO pri úkonoch sebaobsluhy

Priemerná výška úhrady za poskytovanie soc. služieb v JASANIMA - DSS je vo výške 243,68 €.

Výška úhrady za pomoc pri odkázanosti FO na pomoc inej FO pri úkonoch sebaobsluhy na deň v závislosti od stupňa odkázanosti je nasledovná:

Forma pobytu

Stupeň odkázanosti

I

II

III

IV

V

VI

celoročná

1,23 €

1,35 €

1,60 €

1,85 €

2,21 €

2,46 €

týždenná

0,98 €

1,23 €

1,48 €

1,60 €

1,85 €

1,97 €

ambulantná

-

-

0,49 €

0,62 €

0,74 €

0,86 €

Úhrada za nadštandardné činnosti
Za nadštandardné činnosti sa v DSS označujú služby vykonávané viac ako jedenkrát za mesiac. Jedná sa o masáž, solux, biolampu, prepravu osôb, liečebnú telesnú výchovu, prenájom posilňovne, sprevádzanie mimo zariadenia v rozsahu viac ako 2 hodiny denne. Úhrada za nadštandardné činnosti je určená na základe cenníka DSS:

Tu otvoriť :

Úhrada za nadštandardné činnosti
Dodatok č. 1


Ostatné služby sa v DSS poskytujú bezplatne.

Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu